"Een Selectie"

 Vanaf dinsdag 25 augustus

Onder de titel "Don't Stop" heeft Fotoclub Bommelerwaard recent een, bijzonder succesvolle, virtuele expositie gehouden.

Als vervolg hierop is door 3 leden een nieuwe tentoonstelling ingericht met als titel "Een Selectie". Voor deze expositie zijn foto's gekozen die een "serie" vormen maar ook de verschillende fotografische visies op een aantal onderwerpen laten zien.

Wij hopen dat de geselecteerde beelden u zullen boeien.                                                      

Rob Langhorst, Simon Klein, Ton de Jong.