Privacy

Fotoclub Bommelerwaard is een vereniging waarin amateur fotografen samenkomen om over fotografie te spreken en hun vaardigheden op dat gebied te tonen en te vergroten. De foto's die de leden in dat kader maken en gebruiken, worden gemaakt vanuit een artistieke en documentaire intentie.

In sommige gevallen komen de leden van de club tot de conclusie dat een van deze foto's een dermate hoog niveau heeft, dat de club deze foto wil tonen op de website. De website omvat hiertoe een permanente expositie van dergelijke foto's. De gepubliceerde foto's en de website hebben geen commercieel oogmerk.

De selecteerde foto's van de leden worden met toestemming van de fotograaf getoond. Het copyright van de foto berust bij de betreffende fotograaf. Eventuele portretrechten behoren toe aan de persoon, of personen, afgebeeld op de foto.

De getoonde foto's worden niet gedeeld met andere partijen en worden, uiterlijk, 3 jaar na publicatie verwijderd.

Indien een persoon, die op één van de foto's is weergegeven, hiertegen een bezwaar wil maken, kan hij/zij contact opnemen met de secretaris van fotoclub Bommelerwaard via ons email adres:

fcbommerwaard@gmail.com .